Quang Tèo hóa thân “Chí Phèo” tại làng Bá Kiến “Báo 24h.com.vn”

Ngày 26/01/2015, Nghệ sĩ Quang Tèo về làng Vũ Đại thực hiện cảnh quay tại nhà Bá Kiến, Chí Phèo làm cho người dân nơi đây háo hức. Câu chuyện Chí Phèo (Quang Tèo đóng) ăn trộm cá kho Bá Kiến khen ngon nức nở.