Tag: Làng Vũ Đại ngày ấy

Làng Vũ Đại bây giờ
Du khách thích thú với tour du lịch “Làng Vũ Đại ngày ấy”

Nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam, và khai thác hết những lợi thế vốn có nhất là ở những làng quê Việt Nam mà Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch đã đề xuất và chính thức chuyển giao khai thác tour du lịch “Làng Vũ Đại” […]