Tag: Chuyện Làng Vũ Đại

Nhà Bá kiến
Về thăm Làng Vũ Đại ngày nay

Làng Vũ Đại là địa danh nổi tiếng gắn liền với truyện ngắn Chí Phèo. Trên thực tế làng được lấy nguyên mẫu từ làng Đại Hoàng