Chủng loại

Niêu cá kho Bá Kiến 0.5 kg
Niêu cá kho Bá Kiến 0.5 kg

Trọng lượng 0.5kg Là niêu cá kho làng Vũ Đại cỡ nhỏ nhất dành cho khách hàng ăn thử, phù hợp với gia đình 2-3 người Giá: 240.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành Hà Nội) cho […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 1 Kg

Trọng lượng 1 Kg Là niêu cá cỡ nhỏ nhất cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 2 – 4 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 400.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 3.5 Kg

Trọng lượng 3.5 Kg Là niêu cá cỡ vừa cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 4 – 6 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 900.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành Hà […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 5 Kg

Trọng lượng 5 Kg Là niêu cá cỡ lớn cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 8- 10 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 1.200.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 4.5 Kg

Trọng lượng 4.5 Kg Là niêu cá cỡ lớn cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 6 – 8 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 1.100.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 4 Kg

Trọng lượng 4 Kg Là niêu cá cỡ lớn cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho đại gia đình 6 – 7 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 1.000.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 3 Kg

Trọng lượng 3 Kg Là niêu cá cỡ vừa cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 5 – 6 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 800.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành Hà […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 2.5 Kg

Trọng lượng 2.5 Kg Là niêu cá cỡ vừa cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn, dành cho gia đình 4 – 5 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 700.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội thành Hà […]

Niêu cá kho Bá Kiến 2 Kg
Niêu cá kho Bá Kiến 2 Kg

Trọng lượng 2 Kg Là niêu cá cỡ vữa cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn dành cho gia đình 3 – 4 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 600.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội […]

Niêu cá kho Bá Kiến
Niêu cá kho Bá Kiến 1.5 kg

Trọng lượng 1.5kg Là niêu cá cỡ nhỏ cung cấp trên thị trường được nhiều người lựa chọn dành cho gia đình 3 – 5 người ăn hoặc làm quà biếu Giá: 500.000 đ Chưa bao gồm phí vận chuyển Phí vận chuyển: – Miễn phí giao hàng tận nhà (Trong nội […]